Autonomie (terug)geven met juridische en menselijke oplossingen.

Autonomie (terug)geven met juridische en menselijke oplossingen.

In het complexe spel dat recht kan zijn, zetten wij weloverwogen stappen met de personen en de organisaties die we vertegenwoordigen. We opereren vanuit het collectief Kaliber, terwijl we ieder als individuele experts een eigen kijk op cases, passende aanpak en oplossingen toepassen.

Onze advocaten

Kaliber is een slimme maatschap van 4 zelfstandig opererende advocaten. Kaliber maakt optimaal gebruik van de individuele autonomie van elke advocaat en zijn of haar expertises in het recht. Ieder is ondernemer en bepaalt samen met de cliënt het speelveld en de doelstelling.

Blogs en artikelen

Iets over de toegang tot het recht
Bezwaar en beroep – 12 mei 2021
Rechtsbescherming tegen de overheid?
Bezwaar en beroep – 13 januari 2021