Doorstart na faillissement en de gevaren van een pre-pack.

Ondernemers vragen mij nogal eens in hoeverre een pre-pack nog mogelijk is. Met een pre-pack zouden de juridische consequenties van overgang van onderneming kunnen worden voorkomen. Het uitgangspunt van overgang van onderneming is dat werknemers met behoud van hun rechten in dienst treden bij de opvolger van de werkgever bij wie zij voor de overgang […]

U hebt een VOF: bent u privé aansprakelijk voor de schuld van de VOF?

  Stel, u heeft een modelcontract van een VOF via Google weten te bemachtigen, dan wel via de site van de Kamer van Koophandel. Wat niet iedere ondernemer weet is dat een VOF juridisch een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding is. De VOF kan als een afzonderlijk rechtssubject zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen. Zakelijk heeft voorrang […]

Bij een omzetting van VOF naar BV: vergeet niet je contracten om te zetten!

Bij een omzetting van VOF naar BV: vergeet niet je contracten om te zetten! Dennis Wouda, advocaat voor ondernemers. Iedere maand vertelt een advocaat van Kaliber over een bijzondere zaak. Als kijk in de keuken. Daarbij wordt afgesloten met het antwoord op de vraag wat de kosten voor de betrokken cliënt waren. Bij een omzetting […]