Huurrecht & Vastgoed

Arbeidsrecht, definitie volgens juridischwoordenboek.nl: arbeidsrecht Eng.: labour law : arbeidsrecht – vakgebied dat samenvalt met boek 7 Burgerlijk Wetboek, vooral m.b.t. de contractuele aspecten van arbeidsverhoudingen, de rechtspositie van werknemers, ontslagrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht en werknemersverzekeringen. Art. 610 Boek 7 BW – Zie ook: arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten re-integratie recht incasso / incasseren / geïncasseerd ontslagrecht

Voor veel juristen is het arbeidsrecht een zeer uitdagend rechtsgebied. Een arbeidsgeschil kan een zeer grote impact hebben op een organisatie. Het is van belang om tijdig aan de bel te trekken, om escalatie te voorkomen. Ons kantoor, gesitueerd op een zeer goed bereikbare locatie in de stad Groningen, kent buitengewone deskundigheid op dit terrein. In de praktijk betekent dit minder procederen dan onderhandelen over een uitkomst. Soms is toch een procedure nodig. Wat betekent dit voor u? De advocat en van Kaliber bieden u informatie over de kans op succes, over de kosten en over de verschillende mogelijkheden om uw zaak te winnen.

Arbeidsovereenkomst of flexibele schil? 

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van:

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • En bovenal op het gebied van adviseren en procederen ingeval van ontslag met opzeggingstermijn of ingeval van ontslag op staande voet.


Arbeidsrecht is niet alleen ontslagrecht

Het betreft ook kwesties aangaande:

 • Vakantie en verlof
 • Geschillen over loon
 • Opzegging
 • Ontslag op staande voet
 • Concurrentiebedien of relatiebeding
 • Uitzendwerk en payroll
 • Nul uren contract of oproepcontract
 • Bedrijfsongeval

Neem contact met ons op.

Dennis Wouda
dennis@kaliberadvocaten.nl
06 41295253

Recente blogs

Iets over de toegang tot het recht
Bezwaar en beroep - 12 mei 2021