Contracten

Juridische definitie: overeenkomst tussen 2 of meer partijen bedoeld om afspraken vast te leggen.

Een waterdicht contract?

Contracten en contractrelaties zijn vormen van verbintenissen en ze komen voor in uiteenlopende verschijningsvormen. Denk aan:
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Koopovereenkomst of leveringsovereenkomst
 • Licentieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Borgtochtovereenkomst
 • Hypotheekakte of pandakte
 • Escrowovereenkomst
 • Bruikleenovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • En ga zo maar door…
 • Een overeenkomst is bedoeld om duidelijk afspraken vast te leggen, verwachtingen zoveel mogelijk omzetten in zekerheden, risico’s afbakenen, geleverde prestaties objectief beoordelen, diensten nauwkeurig omschrijven, teleurstelling of schade voorkomen, sancties benoemen.
Het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat over een overeenkomst. Dit kan wanprestatie zijn. Wat is daar het gevolg van? Wat zijn uw rechten? Onze advocaten weten van de hoed en de rand.

Contract laten maken

Kaliber Advocaten helpt bij het opstellen van contracten en beoordeelt bestaande overeenkomsten. Inhoud, juridische impact en mogelijke ‘addertjes onder het gras’.

Wat nu?

Analyse

Feiten worden getoetst aan het recht

Advies

Wat is het doel? Op welke wijze bereik ik dat doel? Wat zijn de kosten? Wat zijn de alternatieven

Onderhandelen

Wat wil de tegenpartij? Kan ik daar aan voldoen? Is er een middenweg? Wil de tegenpartij luisteren naar mijn argumenten?

Naar de rechter

Wat vorder ik? Wat staat mij te wachten? Hoe sterk sta ik? Hoe lang duurt het?

Wist u dat?

 • 80 % van de geschillen opgelost wordt zonder inschakeling van de rechter
 • Vroegtijdig inschakelen van een advocaat voorkomt escalatie
 • In 95 % van de gevallen blijft de nota onder € 1000,-

Soorten contracten

 • arbeidsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • leverings- en betalingsovereenkomsten
 • koopcontracten
 • huurcontracten
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • licentieovereenkomsten
 • distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • softwareovereenkomsten
 • zakendoen in het buitenland

Neem contact met ons op.

Martijn van der Veen
martijn@kaliberadvocaten.nl
06 53538119

Recente blogs

Iets over de toegang tot het recht
Bezwaar en beroep - 12 mei 2021