Disclaimer

Deze website (de “Website”) is eigendom van XXXXXXXXXXXXXXX (hierna te noemen “XXXXXXXXXXXXXXX.” en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXXXXXXXXXXXX.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud Website
XXXXXXXXXXX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder daarvan mededeling aan je te hoeven doen.

XXXXXXXXXXX besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is XXXXXXXXXXX niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en XXXXXXXXXXX

Aansprakelijkheid
XXXXXXXXXXX is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en XXXXXXXXXXX tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

XXXXXXXXXXX is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en XXXXXXXXXXX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is XXXXXXXXXXX niet aansprakelijk voor de inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van derden. XXXXXXXXXXX aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze website en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat XXXXXXXXXXX er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is XXXXXXXXXXX niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. XXXXXXXXXXX controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet systematisch, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan XXXXXXXXXXX deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij XXXXXXXXXXX Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXXX is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met XXXXXXXXXXX via info@XXXXXX
XXXXXXXXXXX (hierna te noemen “XXXXXXXXXXX” en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXXXXXXX.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud Website

XXXXXXXXXXX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder daarvan mededeling aan je te hoeven doen.

XXXXXXXXXXX besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. 

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is XXXXXXXXXXX niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en XXXXXXXXXXX

Aansprakelijkheid 

XXXXXXXXXXX is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en XXXXXXXXXXX tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

XXXXXXXXXXX is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en XXXXXXXXXXX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is XXXXXXXXXXX niet aansprakelijk voor de inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van derden. XXXXXXXXXXX aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze website en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat XXXXXXXXXXX er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is XXXXXXXXXXX niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. XXXXXXXXXXX controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet systematisch, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan XXXXXXXXXXX deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij XXXXXXXXXXX Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XXXXXXXXXXX is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook. 

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met XXXXXXXXXXX via info@XXXXXXX.