Belastingrecht

Juridische definitie: rechtsregels met betrekking tot de heffing en inning van
belastingen.

 

U zoekt een advocaat gespecialiseerd in belastingrecht in Groningen? Bij Kaliber Advocaten bent u
op de juiste plek.

Ruzie met de Belastingdienst?

Belastingrecht gaat niet alleen over de heffing van belasting en het besparen
daarvan, maar ook over discussies met de Belastingdienst en wat je rechten en
plichten als belastingbetaler zijn. Nog beter is het voorkomen van discussies met de
Belastingdienst. Als er dan tóch gedoe is dan heeft Kaliber Advocaten de expertise in
huis om de schade zoveel mogelijk te beperken: Ina Elzinga heeft jarenlange
ervaring in het voeren van belastingprocedures, tot en met de Hoge Raad.

Wat biedt Kaliber Advocaten in het belastingrecht?

– Hulp, begeleiding en bijstand bij boekenonderzoeken en controles door de
Belastingdienst bij jouw onderneming.
– Het voeren van overleg met de inspecteur van de Belastingdienst om
fiscale correcties zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken dan wel op te
lossen.
– Hulp en begeleiding bij vragen van de Belastingdienst over ‘zwart’
vermogen op buitenlandse bankrekeningen, inkeren en belastingheffing.
– Wanneer overleg niet meer mogelijk is : het voeren van procedures tegen
navorderings- en naheffingsaanslagen die opgelegd zijn door de
Belastingdienst.
– Het voeren van overleg met de ontvanger van de Belastingdienst over
uitstel van betaling van belastingaanslagen, of kwijtschelding van
belasting.
– Discussies over opgelegde boetes bij naheffing- of navorderingsaanslagen.
– Het voeren van procedures inzake aansprakelijkheid bij fiscale fouten.

– Hulp en begeleiding bij herstructurering van ondernemingen, overnames,
en vastgoedprojecten.
– Hulp en begeleiding bij de fiscale afwikkeling van nalatenschappen en
echtscheidingen.

Maatwerk

Iedere zaak staat op zichzelf. Vaak is één gesprek al voldoende om meer inzicht te
krijgen in je positie en wat je mogelijkheden wel of niet zijn. Maak een afspraak voor
een kop koffie, misschien kan Ina Elzinga wat voor je doen.

Neem contact met ons op.

Ina Elzinga
ina@kaliberadvocaten.nl
06 51492920

Recente blogs

Iets over de toegang tot het recht
Bezwaar en beroep - 12 mei 2021