Onze advocaten

Een slimme maatschap van 4 advocaten, optimaal gebruikmakend van de individuele autonomie van elke advocaat en zijn of haar expertises in het rechtssysteem. Ieder is ondernemer en bepaalt samen met de cliënt het speelveld en de regels.

Specialist in

Arbeidsrecht
Sportrecht
Ondernemingsrecht
Overeenkomstenrecht
Incassoprocedures
Familierecht

Specialist in

Omgevingsrecht
Begeleiden bij vergunningen en procederen
Milieurecht
Ambtenarenrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Onderwijsrecht
Arbeidsrecht

Specialist in

Aandeelhoudersvraagstukken
Overnames en financieringen
Arbeidsrecht
Contracten
Processpecialist
Huur en vastgoed
Bijzondere overeenkomsten
ICT recht

Specialist in

Belastingrecht
Erfrecht

Specialist in

Arbeidsrecht
Sportrecht
Ondernemingsrecht
Overeenkomstenrecht
Incassoprocedures
Familierecht

Specialist in

Omgevingsrecht
Begeleiden bij vergunningen en procederen
Milieurecht
Ambtenarenrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Onderwijsrecht
Arbeidsrecht

Specialist in

Aandeelhoudersvraagstukken
Overnames en financieringen
Arbeidsrecht
Contracten
Processpecialist
Huur en vastgoed
Bijzondere overeenkomsten
ICT recht

Specialist in

Belastingrecht
Erfrecht

Blogs en artikelen

Iets over de toegang tot het recht
Bezwaar en beroep - 12 mei 2021
Rechtsbescherming tegen de overheid?
Bezwaar en beroep - 13 januari 2021