Ondernemingsrecht

Juridische definitie: is er niet. Boek 2 BW regelt het recht bij de BV, de NV, de vereniging, de coöperatie, de stichting. In Boek 7A wordt het recht van de maatschap geregeld. In het Wetboek van Koophandel regelt zich de Vennootschap onder Firma (VoF). De regels omtrent eenmanszaak, franchise-overeenkomst, agentuurovereenkomst, enzovoorts, zijn in verband met hun aard al dan niet specifiek geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Op al deze terreinen adviseren & procederen wij het hele jaar door.

Een concurrentiebeding in een VoF akte? Een aandeelhoudersgeschil?

Kaliber Advocaten biedt u antwoorden op al uw vragen op deze terreinen. Wij stellen contracten op, maar soms is het nodig om in een procedure zaken voor elkaar te krijgen.

U moet hierbij denken aan:

 • Deelname aan aandeelhoudersvergaderingen.
 • Kort Geding, bijvoorbeeld om een aandeelhouder te verbieden zich nog langer te bemoeien met de onderneming.
 • Ondernemingskamer: u wordt begeleid bij het verzoek of de verdediging inzake wanbeleid.
 • Advisering & onderhandeling over uitleg van een aandeelhoudersovereenkomst.
 • Adviseren van een ondernemingsraad (OR).
 • Adviseren van de bestuurder, de Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht.
 • Ontslag of schorsing van een bestuurder.

Analyse:

Feiten worden getoetst aan het recht. Strategische opties worden uitgewerkt.

Advies:

Via gesprekken worden wenselijke strategie & tactiek geformuleerd. Haalbaarheid, kosten en alternatieven worden behandeld.

Onderhandelen of procederen?

Telkens wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. Samen met de cliënt. Ons advocatenkantoor in Groningen is gespecialiseerd in: 
 • aandeelhoudersgeschil
 • advisering BV
 • advisering Vennootschap onder Firma of maatschap
 • opzegging
 • doorstart
 • positie statutair directeur
 • management buy out
 • verkoop onderneming / bedrijf
 • medezeggenschap
 • herstructurering
 • prijs bepaling

Neem contact met ons op.

Dennis Wouda
dennis@kaliberadvocaten.nl
06 41295253

Recente blogs

Iets over de toegang tot het recht
Bezwaar en beroep - 12 mei 2021