Asjemenou? Verandert het arbeidsrecht nu alweer?

Heeft u mensen in loondienst, dan zijn dit op hoofdlijnen de wijzigingen die u graag wilt weten.

Vier jaar geleden veranderde het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht drastisch. De Wet Werk & Zekerheid werd ingevoerd. Op 5 februari 2019 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel met de naam Arbeidsmarkt in Balans aan. Als de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt, treedt de wet op 1 januari 2020 in werking.

  1. Er zijn behoorlijk veel wettelijke regels toegevoegd aan het oproepcontract. Zo dient werkgever tenminste vier dagen voor de aanvang van de werkzaamheden de tijdstippen door te geven. Werkgever is na 12 maanden oproepcontract verplicht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.
    Bovendien is het begrip oproepovereenkomst nu wettelijk gedefinieerd, met bijbehorende spelregels.
  2. De regels met betrekking tot de proeftijd worden gewijzigd.
  3. De ontslagregels zijn versoepeld. De kantonrechter mag nu ook ontbinden als verschillende redenen niet op zich, maar wel sámen voldoende grond voor ontslag opleveren. Daarmee wordt het de werkgever iets gemakkelijker gemaakt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
  4. De transitievergoeding is niet pas verschuldigd vanaf twee jaren loondienstverband, maar verschuldigd voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
  5. De payrollovereenkomst is wettelijk gedefinieerd en heeft dus vanaf 1 januari 2020 een wettelijke basis. De payroll overeenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen. 

    Naast deze wettelijke definitie zijn er ook een aantal spelregels ten aanzien van de payrollovereenkomst in de wet vastgelegd.

Het staat nog niet 100% vast dat deze wet ook daadwerkelijk in werking treedt. Als gezegd dient de Eerste Kamer nog de wet te bekrachtigen. Met de provinciale verkiezingen op komst en de verwachting dat er andere meerderheden zullen ontstaan in de Eerste Kamer, is dat lang niet zeker.

Wij houden voor u de ontwikkelingen in de gaten.

Voor de liefhebber hier de link van het aangenomen wetsvoorstel: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190205/gewijzigd_voorstel_van_wet/document3/f=/vkvubpmm4nkq.pdf

Met vriendelijke groet,

Dennis Wouda, specialist arbeidsrecht & ondernemingsrecht bij Kaliber Advocaten.

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Arbeidsrecht

Het slapende dienstverband wakker geschud.
Aansprakelijkheid - 11 november 2019