Wanneer kan ik de huurovereenkomst met de huurder opzeggen?

Het komt nogal eens voor dat een verhuurder te simpel denkt over de mogelijkheid om een huurovereenkomst met een huurder te beĆ«indigen. Dan hebben we het niet over wanbetaling. Dat gaat vrij rechttoe rechtaan. In het algemeen is het zo dat een verhuurder recht heeft op ontbinding wegens een toerekenbare tekortkoming vanaf drie maanden huurachterstand. […]