Doorstart na faillissement en de gevaren van een pre-pack.

Ondernemers vragen mij nogal eens in hoeverre een pre-pack nog mogelijk is. Met een pre-pack zouden de juridische consequenties van overgang van onderneming kunnen worden voorkomen. Het uitgangspunt van overgang van onderneming is dat werknemers met behoud van hun rechten in dienst treden bij de opvolger van de werkgever bij wie zij voor de overgang in dienst waren.

Onduidelijkheid hierover is ontstaan doordat de hoogste rechter in de EU negatief heeft geoordeeld over een pre-pack. In het Smallsteps-arrest (dat betrekking heeft op de doorstart van  onderneming Heiploeg Seafood International B.V.) heeft het Hof van Justitie bepaald dat de uitzondering op de Europese Richtlijn 2001/23/EG slechts geldt indien wordt voldaan aan de volgende drie, cumulatieve vereisten:
(a) de vervreemder moet verwikkeld zijn in een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure;
(b) deze procedure moet zijn ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder; en
(c) deze procedure moet onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie staan.

In deze zaak was de doorstart minutieus voorbereid, met als gevolg dat het Hof tot de conclusie kwam dat de procedure niet met het oog op liquidatie van het vermogen van de vervreemder was ingeleid en dus niet werd voldaan aan het tweede vereiste.

Door de jaren heen heb ik vele ondernemingen die helaas in zwaar weer zijn terechtgekomen geadviseerd en begeleid bij de juridische strategie. Ziet u door de ontstane situatie door de bomen het bos niet meer, dan zult u veel baat hebben bij een expert  op dit gebied. Ik ben in staat om u helderheid te verschaffen en te begeleiden bij de keuzes die u in deze omstandigheden kunt maken.

Met vriendelijke groet,

 

Dennis Wouda
06-41295253

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht, faillissementsrecht, Ondernemingsrecht, Ontslag

“Maar zo had ik dit niet gewild!”​
Koopovereenkomst - 25 maart 2020
Het slapende dienstverband wakker geschud.
Aansprakelijkheid - 11 november 2019