Is een mondelinge opzegging rechtsgeldig?

In een uitspraak van de Hoge Raad die hij op 1 juni 2018 wees, las ik een interessante verhandeling over de al dan niet toelaatbaarheid van een mondelinge opzegging.

De zaak ging over een vennootschapscontract, waarbij twee vennoten van een onderneming rollebollend met elkaar over straat gingen. De advocaat van vennoot A belde met vennoot B. Die vennoot was zo enorm boos dat hij zijn medevennoot voor van alles uitmaakte en het telefoongesprek met de advocaat van vennoot A afsloot met de mededeling dat hij de samenwerking met onmiddellijke ingang opzegde.

De advocaat heeft dit vervolgens keurig in een verslag aan zijn cliënt doorgegeven. Sterker nog: in een gerechtelijke procedure heeft de advocaat dit verslag openbaar gemaakt, waarop de advocaat van de andere vennoot – heel slim – beargumenteerde dat de opzegging in het telefoongesprek was gedaan en dat het verslag van de advocaat van vennoot A daarvan het bewijs vormde.

Dat is even schrikken!

Het Gerechtshof stelde dat weliswaar in de vennootschapsakte stond vermeld dat opzegging schriftelijk diende plaats te vinden met inachtneming van drie maanden, maar dat zoiets niet zou uitsluiten dat op een andere manier kan worden opgezegd zonder gebruikmaking van de termijn van drie maanden. Dit noemt men een onregelmatige opzegging. Deze opzegging door vennoot B stond vast dankzij het verslag van de advocaat van vennoot A.

Vennoot A ging in cassatie bij de Hoge Raad, die het Gerechtshof op de vingers tikte door te overwegen dat het onbegrijpelijk is dat het Gerechtshof zonder goede toelichting voorbij gaat aan de nota bene in het contract vermelde vereiste van een schriftelijke opzegging. Met andere woorden: het Gerechtshof kan niet simpelweg stellen dat ook mondeling kan worden opgezegd, terwijl nota bene in het contract een andersoortig vorm is opgenomen. Indien het Gerechtshof dat anders ziet, had zij dat beter moeten motiveren.

Met andere woorden:

  1. vormvereisten in een contract doen er dankzij de Hoge Raad er nog steeds toe.
  2. Mondelinge opzegging kan op zich, maar dan moet vaststaan dat degene die de opzegging ontvangt dit ook als een opzegging begrijpt.

Ik stel me zo voor dat de advocaat van vennoot A die de schrik van zijn leven moet hebben gekregen toen Het Gerechtshof het arrest wees, een flinke zucht van opluchting slaakte bij het lezen van het arrest van de Hoge Raad. Hij was immers degene die zijn verslag met daarin de mondelinge opzegging door de vennoot B wereldkundig maakte…

Bent u aandeelhouder, vennoot, of andersoortig partner in een samenwerkingsverband en heeft u juridische vragen? Bel mij gerust op nummer 06-41295253.

Met vriendelijke groet,

Dennis Wouda, advocaat van Kaliber.

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Ondernemingsrecht

“Maar zo had ik dit niet gewild!”​
Koopovereenkomst - 25 maart 2020
Moord en krediet
Ondernemingsrecht - 29 maart 2019