Met kerst valt het besluit: Van Kant BV is einde verhaal.

What happened?

Met de kerst werd duidelijk dat een financiële ondergang van de lingeriezaak van broer en zus Van Kant niet langer was te vermijden. De winkel kon vanwege het slinken van haar doelgroep de schulden niet meer betalen. Broer en zus hoopten de ondergang nog te kunnen uitstellen tot zij de AOW gerechtigde leeftijd hadden bereikt, maar de wal keerde het schip. Meneer Van Kant nam contact op met de accountant, die op zijn beurt contact opnam met mij.

Hoe nu verder?

Mijn eerste taak was een verkennende bespreking, die alras overging naar de begeleiding bij de aanvraag van een eigen faillissement. Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van een faillissement en wat kan ik van de curator verwachten, waren de vragen van broer en zus Van Kant. De stukken die ik onder ogen kreeg bevestigden dat een faillissement inderdaad onontkoombaar was. Het was een verdrietige kwestie voor broer en zus Van Kant die al decennialang hardwerkende middenstanders waren. Hun winkel was hun kindje, zij hadden zelf geen kinderen. Hun enige familie was een broer die voor de SGP in de politiek zat en na een schandaal vertrokken was naar de Filipijnen.

Ik vond het bewonderenswaardig hoe kalm broer en zus Van Kant onder de omstandigheden waren. Gelukkig hadden broer en zus Van Kant zuinig geleefd, en de onderneming ongeveer 15 jaar geleden omgezet van een vennootschap onder firma naar Van Kant BV, zodat normaal gesproken het faillissement hen niet persoonlijk zou treffen. En hun spaargeld ongemoeid zou worden gelaten. Broer en zus hadden ook niemand benadeeld voor het faillissement, zodat zij niet het risico op bestuurdersaansprakelijkheid liep.

Er was toch een probleem.

Toen broer en zus alweer 15 jaar geleden de onderneming omgezet hadden van een VOF naar een BV, waren ze vergeten om de verhuurder van hun bedrijfspand te informeren. In verband met de financiële problemen van Van Kant BV was er al geruime tijd geen huurbetaling meer verricht. Voorafgaand aan het aanvragen van het faillissement heb ik mijn zorgen hierover gedeeld met broer en zus. Dat ze serieus rekening moest houden met een vervelend staartje aan dit faillissement. Ik zag dat weliswaar de facturen door de verhuurder op naam van Van Kant BV, maar dat de schriftelijke huurovereenkomst nog steeds op naam van de VOF stond. Ik waarschuwde dat de verhuurder na het faillissement de vordering zou komen ophalen bij broer en zus in privé.

Tenzij de verhuurder zat te slapen?

Welnu, de verhuurder was klaarwakker en na het faillissement klopte ze inderdaad aan bij broer en zus Van Kant. Vervolgens ben ik in onderhandeling getreden met de verhuurder. Er zaten wat haken en ogen aan de vordering van de verhuurder, zodat op diezelfde vordering juridisch het nodige viel aan te merken. Toch vond ik het risico voor broer en zus om hierover naar de rechter te stappen te risicovol in relatie tot de kans op succes. De verhuurder werd na enig masseren gevoelig voor mijn argument dat de vordering niet keihard was. Ook bleek de verhuurder gevoelig voor het argument dat er hier sprake was van een broer en zus op gevorderde leeftijd en dat het faillissement niets te maken had met benadeling van crediteuren. Uiteindelijk hebben we een overeenkomst gesloten. De verhuurder heeft 70% van de vordering kwijtgescholden, hetgeen ongeveer neerkwam op een vermindering van € 55.000. Dat scheelde nogal een slok op de borrel. En het spaargeld van broer en zus Van Kant bleef daarmee grotendeels ongemoeid.

Kosten van mijn dienstverlening: €.1.228,50 ex BTW.

Dennis Wouda, advocaat van Kaliber.

Ook behoefte aan advies? Bel me gerust voor een eerste verkenning: 06-41295253.

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Geen categorie