U hebt een VOF: bent u privé aansprakelijk voor de schuld van de VOF?

 

Stel, u heeft een modelcontract van een VOF via Google weten te bemachtigen, dan wel via de site van de Kamer van Koophandel. Wat niet iedere ondernemer weet is dat een VOF juridisch een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding is. De VOF kan als een afzonderlijk rechtssubject zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.

Zakelijk heeft voorrang boven privé. 

De  VOF heeft een afgescheiden vermogen waarop de schuldeisers van een VOF hun vorderingen, met voorrang boven de privéschuldeisers van de vennoten kunnen verhalen. In 2016 heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan een lang bestaande onduidelijkheid: het faillissement van een VOF betekent niet van rechtswege het faillissement van de vennoten. Een schuldeiser moet bij de faillissementsaanvraag ook aannemelijk maken dat de vennoten van de VOF opgehouden zijn met betalen. Een extra taak voor de schuldeisers dus.

Oppassen bij toetreding: u bent aansprakelijk voor bestaande schulden!

Als u toetreedt tot een VOF is het van groot belang dat u zich door de collega-vennoten nauwkeurig laat  informeren over de schuldpositie van de vennootschap. De Hoge Raad heeft namelijk in 2016 bevestigd dat de hoofdelijke verbondenheid alle vennootschapsschulden betreft, ongeacht het tijdstip waarop ze zijn ontstaan. Mogelijk dat u deze regel oneerlijk vindt, maar de Hoge Raad vindt het belangrijker dat de schuldeiser wordt beschermd voor het aangaan van een rechtsbetrekking met een vennootschap voor de verbintenissen waarvan de vennoten krachtens de wet persoonlijk instaan. De Hoge Raad wijst erop dat een toetredende vennoot onderzoek kan doen voor toetreding naar de schuldpositie van de vennootschap. Bovendien kan hij garanties bedingen van de andere vennoten en afspraken maken over de draagplicht ten aanzien van de bestaande schulden.

Kortom, het kan geen kwaad  om uw gespecialiseerde advocaat om advies te vragen alvorens u “op de rijdende trein” van een reeds bestaande VOF stapt.

Meer vragen? Bel mij of Whatsapp mij op nummer 06-41295253.

Dennis Wouda

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Aansprakelijkheid, Geen categorie, Ondernemingsrecht

“Maar zo had ik dit niet gewild!”​
Koopovereenkomst - 25 maart 2020