Zo ziet u wat een advocaat dagelijks doet en wat dat zoal kost(deel 3)

Periodiek vertelt een advocaat van Kaliber over een bijzondere zaak. Als kijk in de keuken, inclusief het antwoord op de vraag wat de advocaatkosten waren.

Impasse in de aandeelhoudersvergadering.

De heren X en Y waren al sinds jaren samen aandeelhouder in een prachtige vennootschap, een bedrijf dat jarenlang welvarend is geweest, maar door verschillende omstandigheden in verval was. Waar in de hoogtijdagen ongeveer 200 medewerkers voor het bedrijf werkzaam waren, waren er nu nog 50 medewerkers in dienst. Een belangrijke reden voor de neerwaartse spiraal was (naast de recessie) dat de aandeelhouders elkaar voortdurend in de haren vlogen.

De vinger in de dijk.

Meneer X was lange tijd ziek geweest en had geen kracht om zich tijdens die ziekte te bemoeien met de leiding van het bedrijf, terwijl meneer Y zich een slag in de rondte werkte. Meneer Y was niet zo’n goede prater en wilde vooral hard werken, terwijl meneer Y zich bezwaard voelde over zijn situatie. Beide heren misten de erkenning van de ander. Inmiddels spraken ze niet meer met elkaar.

Op aandrang van de bank werd een interim-bestuurder aangesteld, die naarstig zocht naar een oplossing om het verval van de onderneming te stoppen. Belangrijk was dat de aandeelhouders weer aandeelhoudersbesluiten zouden nemen in het belang van de onderneming. De interim-bestuurder vroeg mij om raad. Na het doornemen van wat stukken, waaronder de oude aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de vennootschap, heb ik een vergadering belegd waarbij alle betrokken partijen, dus ook beide aandeelhouders, aanwezig waren.

Mijn advies was om een toezichthouder in de persoon van een commissaris aan te stellen en daarnaast om tijdelijk de bestuurder uitgebreide bevoegdheden te geven om de onderneming uit de neerwaartse spiraal te halen.

Belangrijk was dat de beide aandeelhouders tijdens de bijeenkomst op mijn kantoor ruimte kregen om lucht te geven aan hun frustraties, waarbij ik niet vergat te onderstrepen dat de aandeelhouders elkaar nodig hadden om hun onderneming te redden.

Er was weinig tijd, want de bank eiste een akkoord tussen de twee aandeelhouders. Zou deze niet tot stand komen, dan was de kans groot dat de bank de stekker uit het bedrijf zou halen.

Met toestemming van beiden heb ik een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld, die allerlei afspraken bevatten waarbij het de eigenaren duidelijk zou worden dat zij niet de zeggenschap weggaven met het creëren van een extra orgaan in de vennootschap: de commissaris. En dat zij niet de zeggenschap verloren doordat de bestuurder in het belang van de onderneming wat meer bevoegdheden kreeg.

De commissaris werd aangesteld, de bestuurder kreeg meer bevoegdheden, de bank trok de stekker er niet uit. De onderneming bleef overeind.

Kosten van mijn dienstverlening: €.4.800 ex BTW

Dennis Wouda

Heeft u een soortgelijk probleem? Bel me gerust op 06-41295253 0f 050-311554. 

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Aandeelhouders, Aansprakelijkheid, Geen categorie

Het slapende dienstverband wakker geschud.
Aansprakelijkheid - 11 november 2019