Voor kerst naar de rechter.

Martijn van der Veen geeft je een goede reden om nog dit jaar te gaan procederen

Vordering van meer dan € 5.000 euro openstaan? Voor kerst naar de Kantonrechter!

Vervelend. Die openstaande vorderingen van een aantal honderden tot een paar duizend euro. De overheid heeft (eindelijk) ingezien dat het innen
van deze ‘kleinere’ bedragen wordt bemoeilijkt door de relatief hoge griffierechten die moeten worden betaald om deze vorderingen op het bord van de
rechter te krijgen.

Natuurlijk, de griffierechten kunnen na een succesvolle procedure op de in het ongelijk gestelde partij worden verhaald, maar regelmatig bieden deze partijen geen verhaal. En daarnaast is het wat mij betreft ook nog zo dat schuldenaars die een procedure verliezen door de hoge extra kosten die een procedure meebrengt nu in feite door de overheid ‘op kosten wordt gejaagd’.

Hoog tijd dus, dat de Minister van Rechtsbescherming daar iets aan heeft gedaan. Wellicht de opmaat naar veel meer daar waar het de toegang tot het recht en alle daarmee samenhangende zaken betreft.

Hoeveel dan?
De griffierechten voor civiele zaken in eerste aanleg met vorderingen tussen € 500 en € 5.000 gaan dus met ingang van het nieuwe jaar omlaag. Nu betalen ondernemers voor een vordering van net boven de € 500 nog € 486 aan griffierechten. Privépersonen €231. Dat wordt straks € 306 en als de ondernemer geen rechtspersoon is € 204. Er worden ook meer categorieën in het griffierechtenstelsel ingevoerd waardoor, aldus de minister, de kosten voor lagere vorderingen dalen en de hoogte van het griffierecht beter in verhouding zou komen te staan tot de hoogte van de vordering.

Omlaag en omhoog?

Het is voor de minister trouwens wel ‘uit de lengte of de breedte’. Dat betekent concreet dat het griffierecht voor vorderingen boven € 5.000 exorbitant, want namelijk met 35 % wordt verhoogd. De partij die een dergelijke procedure verliest is dan dus 2x 35 procent meer griffiekosten kwijt! Voor een particulier zijn dat forse bedragen.

Hier rijst de vraag of de overheid er is voor de burger of het bedrijfsleven, of voor geen van beide? In ieder geval is de correctie van de griffierechten voor ondernemers vanaf 37% naar beneden terwijl de burger het met een korting van maximaal 12% moet doen. En hé, opmerkelijk, het percentage van de stijging van het griffierecht bij vorderingen van meer dan € 5.000 is voor beide groepen identiek, namelijk 35%. Is dat rechtsgelijkheid?

Beantwoording van die vraag is aan u. Denk er in ieder geval even aan om uw 5.000-plus vordering(en) nog dit jaar bij de rechter onder te brengen. U hoeft de staat per slot van rekening niet te sponsoren.

Meer weten? 
Vraag het Martijn van der Veen op 050-3115544

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Prijs en kwaliteit

Wat als uw IT-project een puinhoop wordt?
Koopovereenkomst - 30 april 2019
Is prijs belangrijker dan een goede advocaat?
Prijs en kwaliteit - 18 oktober 2018