Zo ziet u wat een advocaat dagelijks doet en wat dat zoal kost.

Periodiek vertelt een advocaat van Kaliber over een bijzondere zaak. Als kijk in de keuken, inclusief het antwoord op de vraag wat de advocaatkosten waren.

Vergeet niet je contracten om te zetten!

Een faillissement van de boekhandel van het echtpaar X was niet meer te voorkomen. Het bedrijf kon haar schulden niet meer betalen. De markt voor boekhandels loopt al jaren terug, ondermeer als gevolg van Online alternatieven. Het echtpaar hoopte de ondergang nog te kunnen uitstellen tot aan de AOW gerechtigde leeftijd van meneer X, maar de wal keerde het schip. Ik werd gebeld om advies.

Faillissement?

Er volgde een intense bespreking over alle facetten van de kwestie. Wat de gevolgen zijn van een faillissement en waar de curator moeilijk kan doen. Uit de stukken die ik onder ogen kreeg, bleek dat een faillissement onvermijdelijk was; het eigen faillissement zou worden aangevraagd.

Bewondering.

Het was verdrietig voor het echtpaar dat al decennialang hardwerkende middenstander was. Ik vond het zelfs bewonderenswaardig hoe kalm het echtpaar onder deze omstandigheden was. Gelukkig had het echtpaar zuinig geleefd, en de onderneming ongeveer 10 jaar geleden omgezet van een vennootschap onder firma naar een BV, zodat normaal gesproken het faillissement hen niet persoonlijk zou treffen. En hun spaargeld ongemoeid zou worden gelaten. Het echtpaar had ook niemand benadeeld voor het faillissement, zodat zij niet het risico op bestuurdersaansprakelijkheid liep.

Er was toch een probleem..

Toen het echtpaar 10 jaar geleden besloten had om de onderneming om te zetten van een VOF naar een BV, waren ze vergeten om de verhuurder van hun bedrijfspand te informeren. In verband met de financiële problemen van de BV was er al geruime tijd geen huurbetaling meer verricht. Voorafgaand aan het aanvragen van het faillissement heb ik mijn zorgen hierover gedeeld met het echtpaar. Dat ze serieus rekening moest houden met een vervelend staartje aan dit faillissement.

Ik zag dat weliswaar de facturen van verhuurder op naam van de BV van het echtpaar waren gesteld, maar dat de schriftelijke huurovereenkomst nog steeds op naam van de VOF stond. Ik waarschuwde dat de verhuurder na het faillissement de vordering zou komen ophalen bij het echtpaar in privé. Tenzij de verhuurder zat te slapen…

De advocaat en zijn onderhandelingstechniek.

Welnu, de verhuurder was klaarwakker en na het faillissement klopte ze inderdaad aan bij het echtpaar. Vervolgens ben ik in onderhandeling gegaan met de verhuurder. Er zaten wat haken en ogen aan zijn vordering, zodat op diezelfde vordering wel wat viel af te dingen. Letterlijk…

Toch vond ik het risico voor het echtpaar om hierover naar de rechter te stappen te risicovol in relatie tot de kans op succes. De verhuurder begreep na ‘enig masseren’ mijn argument dat de vordering niet keihard was. Ook bleek de verhuurder gevoelig voor het argument dat er hier sprake was van een ondernemersechtpaar op gevorderde leeftijd en dat het faillissement helemaal niets te maken had met benadeling van crediteuren.

Uiteindelijk hebben we een overeenkomst gesloten. De verhuurder heeft 70% van de vordering kwijtgescholden, wat ongeveer neerkwam op een vermindering van € 65.000. Bepaald geen klein bier. En het spaargeld van het echtpaar bleef daarmee grotendeels ongemoeid.

Dennis Wouda

Kosten van mijn dienstverlening: €.1.225,00 ex BTW.

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
martijn@kaliberadvocaten.nl
06 53538119

Blogs over Aansprakelijkheid

Het slapende dienstverband wakker geschud.
Aansprakelijkheid - 11 november 2019
Help! Mijn auto is stuk.
Aansprakelijkheid - 30 augustus 2018