Mag mijn werkgever vrijuit graven in mijn e-mails?

Een werkgever zegt: jouw e-mail inbox is niet van jou, maar van mij! Is dat zo? In een zeer recente uitspraak van een kantonrechter was de vraag aan de orde of werkgever bevoegd is om in de e-mails van werknemer te neuzen. De rechter constateert dat werkgever de inbox van werknemer: – heeft onderzocht zonder […]

Het slapende dienstverband wakker geschud.

De kogel is door de kerk. Na twee jaren arbeidsongeschiktheid moet werkgever meewerken aan het einde van het dienstverband als werknemer daar om vraagt. Het is in strijd met goed werkgeverschap als werkgever niet meewerkt. En dat kan dus ook betekenen: schadevergoeding. Zie voor een fraaie beschouwing over dit onderwerp, met de zienswijze van professor […]

Asjemenou? Verandert het arbeidsrecht nu alweer?

Heeft u mensen in loondienst, dan zijn dit op hoofdlijnen de wijzigingen die u graag wilt weten. Vier jaar geleden veranderde het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht drastisch. De Wet Werk & Zekerheid werd ingevoerd. Op 5 februari 2019 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel met de naam Arbeidsmarkt in Balans aan. Als de […]