Het slapende dienstverband wakker geschud.

De kogel is door de kerk. Na twee jaren arbeidsongeschiktheid moet werkgever meewerken aan het einde van het dienstverband als werknemer daar om vraagt. Het is in strijd met goed werkgeverschap als werkgever niet meewerkt. En dat kan dus ook betekenen: schadevergoeding. Zie voor een fraaie beschouwing over dit onderwerp, met de zienswijze van professor […]

Doorstart na faillissement en de gevaren van een pre-pack.

Ondernemers vragen mij nogal eens in hoeverre een pre-pack nog mogelijk is. Met een pre-pack zouden de juridische consequenties van overgang van onderneming kunnen worden voorkomen. Het uitgangspunt van overgang van onderneming is dat werknemers met behoud van hun rechten in dienst treden bij de opvolger van de werkgever bij wie zij voor de overgang […]

Help! Mijn auto is stuk.

Uiteraard, ook ik houd de jurisprudentie op mijn aandachtsgebieden (m.n. arbeidsrecht en commerciële geschillen) nauwgezet bij. Behalve in vakantie, want dan lees ik liever even geen werkgerelateerde lectuur. Ik hoop dat jullie me dat vergeven. Mijn oog viel deze week op een tweetal rechterlijke uitspraken over de ruzie naar aanleiding van de aanschaf van een […]

U hebt een VOF: bent u privé aansprakelijk voor de schuld van de VOF?

  Stel, u heeft een modelcontract van een VOF via Google weten te bemachtigen, dan wel via de site van de Kamer van Koophandel. Wat niet iedere ondernemer weet is dat een VOF juridisch een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding is. De VOF kan als een afzonderlijk rechtssubject zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen. Zakelijk heeft voorrang […]

Zo ziet u wat een advocaat dagelijks doet en wat dat zoal kost(deel 3)

Periodiek vertelt een advocaat van Kaliber over een bijzondere zaak. Als kijk in de keuken, inclusief het antwoord op de vraag wat de advocaatkosten waren. Impasse in de aandeelhoudersvergadering. De heren X en Y waren al sinds jaren samen aandeelhouder in een prachtige vennootschap, een bedrijf dat jarenlang welvarend is geweest, maar door verschillende omstandigheden in […]